3.3.7
 
Winterbanden
ANNO 1901edition: Spring 1910
Dit is een onafhankelijke uitgave vanuit ijsland. Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud.
 
The current situation
Test
By test
England & Russia win
By Edwin
Hoi,
We zijn gestopt 't lijkt me duidelijk dat rusland en engeland niet te stoppen zijn. Verder zou ik graag weer opnieuw beginnen met een tweede test spel nadat ik enkele dingen heb kunnen aanpassen. Dus als er iemand nog iemand weet die mee wil doen elke twee dagen een zet dan hoor ik dat graag. Ik wil volgende week beginnen. nou ja dat wordt dus Augustus.
It's moving, it's alive!
By Hassan Constantinopolis
De bisschop van Constantinopel staat voor een raadsel. Hij had sultan Ari de Verschrikkelijke ruim een jaar geleden al het laatste sacrament toegediend. De man had al in geen jaren meer gesproken of bewogen en verwacht werd, dat hij ieder moment kon sterven. Onlangs hebben zijn troepen echter het tanende rijk van de ondergang weten te redden. Het lijkt wel of de sultan van zijn doodsbed is opgestaan. Boze tongen beweren echter, dat hij reeds is overleden. Dit zou in de doofpot zijn gestopt, danwel onder de pet zijn geschoven door Mohammed van Ankara, de machtswellustige leider van de Turkse vloot, die nu in naam der sultan zou regeren. Hoe lang zal het land dit nog pikken?
Servie mogelijk toch russisch
By Edwin
Hoi, ik moet er nog even verder naar kijken maar het ziet er naar uit dat servie toch russisch geworden is. ik zal het z.s.m. aanpassen
Frans plan onthuld, oud nieuws met een twist.
By 3 mäl räden
Vandaag zijn de toekomst plannen van het Franse leger uitgelekt. Het Duitse leger reageerde met HA HA HA. Wij hebben altijd al gedacht dat die rare Fransen denken dat Belgie een Frans land is maar wij weten beter. Ze hebben geen schijn van kans dit jaar in het oosten en zullen door de Engelse vloten in het westen overrompeld worden. Hun enige hoop is een vredes verdag met iedereen maar gezien de spanningen en hun gebrekkige engels, duits, Italiaans verwachten we dat niet.
Duitsland in het gelijk gesteld
By ultima primera hoge gerechtshof te Geneve
Het leger in kiel is inderdaad blijven staan. Er is ondersteuning geweest uit Munchen. De russische claim op Roemenie is afgewezen aangezien een Italiaanse aanval de support van het Russische leger uit Bulgarije breekt. Aldus is besloten en gaan we verder.
Duitsplan onthuld
By
Vandaag zijn de toekomst plannen van het duitseleger uitgelekt. Het franse leger reageerde met HA HA HA. Wij hebben altijd al gedacht dat die rare Duitsers denken dat Belgie een duits land is maar wij weten beter. Ze hebben geen schijn van kans dit jaar in het westen en zullen door de Oostenrijkse legers in het zuiden overrompeld worden. Hun enige hoop is een vredes verdag met Engeland en Rusland maar gezien de spanningen en hun gebrekkige engels verwachten we dat niet.
Explosie veroorzaakt crash
By Edvin Grundjhonson
Vandaag is bekend geworden dat een grote aarbeving veroorzaakt door het laten ontploffen van een Duits leger op Frans grond gebied een dusdanige impact had op de administratie in IJsland dat er in het geheel geen krant gedrukt kon worden. Na uren hard werk zijn de persen inmiddels weer op stoom gekomen en verwachten we weer verder te kunnen gaan waar we gebleven waren. Enkele landen hadden inmiddels een copie bemachtigd van ons komende nummer. Wij betreuren het als hierdoor gevoelige informatie in verkeerde handen is gevallen.
Turken moeten spelletje spelen
By Warner Broeders.
De Turkse legerleiding heeft een officiele verklaring afgeleverd:

Wij, het Turkse leger, hebben momenteel een revolutionaire oplossing voor het probleem, hoe leid je een goede generaal op? Zij die dit spel kunnen winnen, zijn goede generaals. Al onze generaals spelen het momenteel en het is bedroevend om te zien dat wij precies op dat moment worden aangevallen. U zou dit spel ook eens moeten spelen, ooh leiders der buurlanden.
Helaas vergeet onze generaal die Turkijke speelt steeds zijn zetten in te leveren, maar dat krijgen we er wel uit.
Zwiserse garde rebelleert
By Pauselijk persburo QED
Een verontrustend bericht vanuit het pauselijk verblijf: de altijd zo trouwe zwitserse garde heeft er de brui aan gegeven. Vanwege de slechte prestaties van de Franse legers hebben ze een deel van de Franchecomte opgeeist voor zichzelf. De ranse bevolking van dit gebied ziet de kleurrijke zwitsers als een welkome afwisseling op de keizerlijke duitse troepen die de buurt frequenteren.
Britse mascotte viert overwinning
By Persbureau Reuter vanuit Londen
Onze informant aan het britse hof stuurde deze foto van de koningin-moeder die volgens oud-kopenhaags gebruik de bevrijding van Denemarken viert. Bij deze gelegenheid zou de in eigen land nog immer populaire hoogbejaarde mascotte van de engelse vloot de inmiddels legendarische woorden hebben gesproken: 'The mere thought of me still makes those megalomaniac Germans run'.
Klachten over de zetten graag z.s.m. naar mij
By Edwin
Ik denk dat er wel wat vragen en opmerkingen te maken zijn over de zetten van vanacht. Zo ja dan graag z.s.m. jullie meningen zodat ik het eventueel nog kan aanpassen. Zo niet dan niet Ik heb zelf inmiddels een discrepantie ondekt namelijk dat je niet mag retreaten naar een land waarover in de zelfde beurt een oorlog is gevoerd en die inmiddels wel leeg is. Volgens mij doet het systeem dat nog niet goed. Voorbeeld: Duitsland mag niet vanuit denemarken naar sweden retreaten. Maar als hij 't had ingevoerd hat het systeem 't gewoon gedaan.
Maarten Umberto gesignaleerd in Tunis
By MIG support groep
De Tunesiers moesten toegeven dat Maarten Umberto I toch erg groot was. De bevolking wilde eerst nog wel vechten tegen deze groots staatsman, maar gaven het op toen ze hem aan zagen komen. Na het roepen van Maarten Akhbar lieten ze hem binnen. Tunis viel na het lossen van precies één schot.
Sisi dood, lang leve coca cola
By Sodapop producers
De gehele sodapop industrie condoleert de Keizer der Oostenrijkse erflanden vanwege het droevige verlies van zijne Keizerin, die haar naam onbaatzuchtig gaf aan onze sodapop. Haar graf is als een edelsteen op haar graf.

Daarentegen zijn wij zeer verheugd dat uwe zuster wilde poseren en haar naam wilde geven aan onze nieuwe sodapop. "Coca Cola van Habsburg Hohenzollern" is een juweel aan het Oostenrijk Hongaarse ornament.
Duitsland gelukkig met nieuwe Engelse Queenie
By Keizer Conrad Andreas II
Duitsland had het gevoel door 1 en dezelfde heerser te worden omsingeld. "Wij moesten ons wel bevrijden, want het werd nogal krap" zei onze Maarschalk Bisjohn, die net de macht van zijn neef Mark had overgenomen. Ik begreep niet of hij het over zijn onderbroek of over Duitsland had op dat moment. Wel was duidelijk dat Frankrijk, Engeland en Rusland door de geheime "Pannelap Illuminati" werden geregeerd. Wij zijn dan ook tevreden met de machts(terug)greep van queenie Neke. Onze zeer geeërde Oostenrijkse aanverwant wordt geprezen voor het verwijderen van de Turkse communicaties. Het Engelse top tien lied schijnt tegenwoordig vaker in Wenen te horen te zijn onder de versie "Wir sollen überkommen".
Schroefje was oorzaak grootse malaise
By Ali Wadji, uit welingelichte kringen
Met stijgende verbazing kijkt het buitenland naar de verrichtingen van het grootse Turkse leger. Het leger dat het woord van Allah moet brengen aan de ongelovigen, heeft tot op heden geen zak uitgevoerd. Gisteravond is naar verluid de oorzaak hiervan gevonden: er was een probleem met de apparatuur die wordt gebruikt voor de codering van de berichten aan de legerleiding.

Het befaamde coderingsapparaat van Amerikaanse makelij was tijdens het transport naar ons land een schroefje verloren, waardoor de gecodeerde boodschappen plotseling heel anders waren dan de bedoeling was. Onze grootse legers kregen vervolgens de grootst mogelijk onzin, waardoor ze nog niet eens op de hoogte waren van de oorlog in het buitenland. Dat het loszittende schroefje werd ontdekt is trouwens buitengewoon toevallig: de nederlandse schoonmaker ontdekte het op zijn ronde door het kantoor van de nationale veiligheidsdienst.
Vrouwenrechten
By Generalissimo Garibaldi Hastalapasta de Verona
Door gedegen onderzoek van onze jornalist terplekke is duidelijk geworden waarom het Turkse leger in staking is gegaan. De informatie van de Tsaar dat ze kollektief aan de Wodka zitten blijkt onjuist. Het leger heeft enige dagen geleden de harem van de Sultan bezet. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen.
Koningin neemt Engelse troon over
By betrouwbare bron
Vandaag is bekend gemaakt dat de engelse troon niet meer bezet wordt door koning Edward maar dat hij vervangen is door Ann. Het englese hof hoopt hiermee de uitbreiding van het groot britse rijk te kunnen bewerkstelligen. Edward wordt verweten samen met de Fransen een non expansie pakt te hebben afgesloten. Hierdoor was het voor de vuile Duitsers mogelijk diverse onderdelen van het groot britse rijk in te lijven.
Franse leger op ratsoen gezet
By President Spaan
Heden heeft het oorlogs kabinet van het glorieuse Frankrijk besloten om het gehele leger op ratsoen te zetten. Wegens wanprestatie in het afgelopen half jaar. Het door ons veroverde Spanje is door een onbegrijpelijke terug trekkende beweging weer onafhankelijk geworden.
Tsaar Edwin de IIe is een lul
By De nieuwe keizer met kleren
Wat een ongelofelijke lul is die tsaar Edwin de IIe. Ondanks een goed verbinding met het engelse hof en de franse koning is deze oetlul er in geslaagd geen enkele build te halen wat een schande.
Turken definitief in slaap
By Tsaar Edwin de IIe
Wederom hebben de turkse legers geen enkel leger bewogen. We denken dan ook dat het niet meer gaat gebeuren. En dat sultan Arjan binnen kort wordt afgezet.
Turken aan de drank
By Tsaar Edwin de IIe
Vandaag is bekend geworden dat het gehele Turkse leger heeft zitten pitten. Wij maken daar graag gebruik van.....